Reglementert, foreskrevet, påbudt, hjemlet i reglement, forskriftsmessig.