Celebrere, høytideligholde; i den romersk-katolske kirke: lese messe.