Kurvatur, (til kurve), krumning, krum eller hvelvet form; kurveforhold; utforming av vei eller jernbanelinje i horisontal- og vertikalplan.