Reflektorisk, som skyldes refleks; som kan gi reflekser, gjenspeilende.