Kredense, det å smake på en drikk eller rett for å vise at den ikke er forgiftet; kredensbord, gammel betegnelse på bord som man setter drikkevarer og glass på; buffet.