Cirka, ca., omkring, omtrent, brukt ved talloppgaver.