Aksjonist, person som går til aksjon, demonstrant.