Cicerone, turistomviser (også om en som tilfeldig opptrer som omviser). Ordet er egentlig den italienske form for Ciceros navn brukt spøkefullt med henblikk på omvisernes veltalenhet. Brukes også som tittel på reisehåndbok eller verk som gir veiledning for besøk i museer o.l.