Stuasje, smålast som fyller plassen mellom større last i et lasterom; også om plassering av slik smålast, og plassen som den tar.