Kollaboratør, samarbeidsmann, særlig i Frankrike om en som under den annen verdenskrig samarbeidet med den tyske okkupasjonsmakten.