Kastellan, befalingsmann på kastell, slottskommandant.