Lappologi, foreldet term for vitenskapen om samenes språk og litteratur.