Kvotering, det å fastsette en viss kvote, for eksempel kjønnskvotering, bestemmelse om at det ene kjønn skal utgjøre en viss del (av ansatte, opptatte elever eller lignende).