Dissidere, være av en annen mening, tenke annerledes, avvike.