Akkommodement, forlik; bekvem og smakfull innredning.