Konsentrat, fortettet stoff; sammentrengt utdrag. Brukes blant annet om et kjemisk produkt eller en væskestrøm som etter en konsentreringsprosess har fått økt innhold av en ønsket komponent.