Nynorsk kultursentrum, stiftelse etablert 1999 med det formål å fremme nynorsk kultur. Eier og driver Ivar Aasen-tunet i Ørsta kommune, Møre og Romsdal, et dokumentasjons- og opplevelsessenter for nynorsk skriftkultur, åpnet 2000 (ark. Sverre Fehn). Arrangerer Dei Nynorske Festspela (etablert 1992) i juni hvert år. Direktør: Ottar Grepstad (1999–2018), Per Magnus Finnanger Sandsmark fra 2018.