Insubordinasjon, utilbørlig, respektstridig oppførsel eller handling overfor foresatt eller overordnet.