Preservativ, middel til å forebygge et onde, spesielt dss. preventiv som adjektiv: forebyggende, beskyttende.