Eksegetisk, fortolkende, forklarende, som tjener til å utlegge et skrift.