Devestitur, fratagelse av len; avsettelse fra presteembete. Jfr. investitur.