Konkordie, avtale mellom ulike kirkesamfunn om enighet i visse trosspørsmål.