Farm, forpaktet land, oftest gårdsbruk; betyr nå bondegård, gårdsbruk i Storbritannia, USA og andre engelsktalende land, oftest uten hensyn til om brukeren er eier eller forpakter. Kan også betegne (leid) land som nyttes til oppdrett av dyr, og vann som brukes til fiskeoppdrett og østersavl; herav den norske bruk av ordet i sammensetninger som minkfarm, revefarm, østersfarm. Som verb kan farm på engelsk også bety å leie (ut) retten til å kreve inn skatter mot en fast sum, å sette ut arbeid til andre. Avledningen farmer betyr nå gårdbruker, en som driver en farm.