Skjærmyssel, mindre trefning, tilfeldig sammenstøt; (fig.) ordstrid, krangel.