Projektiv, som fremkaster; som har med projeksjon å gjøre.