Pretendent, en som gjør fordring på noe, en (særlig prins) som gjør krav på en trone (tronpretendent). Jfr. kongsemne.