Poengtere, fremheve, legge særlig vekt på, betone sterkt.