Flakong, liten flaske, ofte av slipt glass, særlig til parfymer o.l.