Fonisk, lydende, tonende; som har med lyd eller stemme å gjøre.