Operatør, person som betjener et apparat eller en maskin, f.eks. maskinoperatør, eller som står for et tiltak eller en virksomhet, f.eks. turoperatør; kirurg som foretar en operasjon.