Sesong, periode, årstid da et arbeid, et yrke regelmessig foregår eller da det er særlig store avsetningsmuligheter for en vare el.l.; tid av året da turisme, kulturliv og selskapsliv utfolder seg, da et kursted, hotell el.l. som ikke er i virksomhet hele året, er åpent.