Akrotisme, streben etter det høyeste, etter å finne tingenes egentlige årsaker.