Rigorisme, ubøyelig strenghet (særlig i moralske krav), stiv, absolutt konsekvens i gjennomføringen av noe.