Objektivere, betrakte noe objektivt; virkeliggjøre.