Fraseologi, uttrykksmåte; et språks samling av stående uttrykk.