Taktisk, som gjelder taktikk; planlagt, beregnende.