Eksplisere betyr å forklare, utrede, tolke, gjøre tydelig.