Amplifikasjon, (av ampli- og lat. 'gjøre'), utvidelse, forlengelse, forstørrelse, utførligere fremstilling. Verb: amplifisere.