Rekapitulere, gjengi hovedinnholdet av; sammenfatte i hovedpunkter.