Doktrinær, (om person, tankegang, fremstilling el.l.), som ensidig lar seg lede av eller er preget av en bestemt doktrine, en viss teori.