Romantisere, forestille seg eller fremstille noe som mer romantisk el. idyllisk enn det i virkeligheten er.