Demonstratør, en som demonstrerer hvordan en vare skal brukes, særlig med henblikk på salg. Jfr. demonstrant.