Fisjonere, splitte opp (for eksempel industriforetak), det motsatte av fusjonere. Jamfør fisjon.