Sirkulere, kretse, være i omløp, gå fra hånd til hånd.