Goof, slang for (å gjøre) en feil, tabbe, brøler. I norsk musikersjargong om å spille feil: å gufe, jeg gufa.