Restriktivitet, det å være restriktiv; tilbakeholdenhet.