Fasit er resultatet av et regnestykke. En fasit kan også være en fasitbok, altså en bok som inneholder løsningene på regnestykkene i en oppgavesamling.