Perfeksjonere, utvikle til (større) fullkommenhet.