Kupp, rask, dristig og heldig utført handling; statsomveltning utført av politisk leder eller militær (militærkupp, statskupp). Også: heldig, fordelaktig anskaffelse, kjøp.