Disponent, daglig leder av en bedrift. Lite brukt i dag. Titlene disponent og direktør ble til dels brukt om hverandre, disponent mest om leder av noe mindre aksjeselskap.